I Jornada de Centres d’Informació Juvenil i Espais Joves a la Comunitat Valenciana.

Este viernes 23 de octubre el responsable del área de comunicación de AVAPOL, Fernando @Ntutumu Sanchis participará, a partir de las 13.00h, en la Mesa Redonda sobre comunicación y retos de futuro de la I Jornada de Centros de Información Juvenil y Espacios Jóvenes en la Comunidad Valenciana, organizado por la Oficina Joven de Gandia. ¡Os esperamos!

Aquest divendres 23 d’octubre de 2015 el responsable de l’àrea de comunicació d’AVAPOL,  Fernando @Ntutumu Sanchis participará, a partir de las 13.00h, en la Mesa Redona sobre comunicació i reptes de futur de la I Jornada de Centres d’Informació Juvenil i Espais Joves a la Comunitat Valenciana, organitzat per l’Oficina Jove de Gandia.